wozek widlowy

Jak często należy przeprowadzać konserwacje wózka widłowego?

Wózki widłowe – małe, zwrotne pojazdy o dużym udźwigu są niezastąpione w nowoczesnym magazynowaniu i bliskim transporcie towarów. Od ich niezawodności zależy sprawne funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw różnych branż. Jak często należy przeprowadzać konserwacje wózka widłowego, aby nie narażać się na przestoje? Przeczytaj, a dowiesz się więcej!

Wózki podnośnikowe – pojazdy do zadań specjalnych

Wózki podnośnikowe, inaczej zwane wózkami widłowymi to pojazdy transportu bliskiego. Znajdują zastosowanie w magazynach i firmach logistycznych, w zakładach przemysłowych, sklepach wielkopowierzchniowych, składach materiałów budowlanych i wielu innych miejscach. Przystosowane są do różnych zadań wewnątrz pomieszczeń, jak i na placach zewnętrznych. Oddają nieocenione usługi podczas rozładunku i załadunku towarów, w transporcie zakładowym oraz w pracach magazynowych.

Dlaczego dobry stan techniczny wózków widłowych jest ważny?

Jeśli Twoja firma wykorzystuje wózki widłowe musisz zadbać o ich dobry stan techniczny. Regularna konserwacja wózków podnośnikowych zapewni sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i wykluczy kosztowne przestoje. Bezawaryjna praca wózków widłowych nie naraża operatorów i pracowników na niebezpieczeństwo oraz chroni mienie i towary przed ewentualnymi zniszczeniami. W przypadku awarii wózka musisz liczyć się nie tylko z konsekwencjami wynikającymi z przestojów, ale także z kosztami diagnozowania uszkodzenia. Dlatego lepiej poddawać wózki regularnym przeglądom i okresowym konserwacjom w specjalistycznych firmach. Jedną z wyróżniających się jest serwis ładowarek DmTech z Gdańska, który zajmuje się także sprzedażą i wynajmem ładowarek.

Przeglądy i konserwacje wózków widłowych

Obowiązkiem właścicieli wózków widłowych podczas badań technicznych UDT jest okazanie dziennika konserwacji z aktualnymi wpisami przeglądów i napraw, wykonanych przez uprawionego konserwatora. Przeglądy konserwatorskie wykonuje się zgodnie z zaleceniami producentów pojazdów. Jeżeli taka informacja nie jest zawarta w dokumentacji technicznej wózka, to należy przeglądu konserwatorskiego dokonywać raz na 30 dni lub jeśli jest to urządzenie objęte ograniczonym dozorem co 60 dni.  Obowiązkiem właściciela jest odnotowywanie tych przeglądów w dzienniku konserwacji. Należy także pamiętać o codzienny przeglądzie wózka widłowego.

Dodaj komentarz