gasienicowa ukladarka

W jaki sposób gąsienicowe układarki mas bitumicznych współpracują z podajnikami i samochodami ciężarowymi?

Czasy, kiedy drogi wykładano brukiem minęły bezpowrotnie – tylko dobrej jakości nawierzchnie z masy bitumicznej są w stanie zapewnić bezpieczeństwo i komfort prowadzenia samochodu. Szczególnie dotyczy to autostrad i innych dróg szybkiego ruchu. Do uzyskania równej, stabilnej nawierzchni, konieczne jest wykorzystanie odpowiednich maszyn drogowych – w tym układarek asfaltu. Jak one działają i dlaczego potrzebują stałych dostaw masy bitumicznej?

Jak działa układarka mas bitumicznych?

Układarka mas bitumicznych, znana również jako układarka lub rozściełacz asfaltu, to urządzenie – jak wskazuje jego nazwa – służące do nakładania świeżej masy asfaltowej na warstwy podłoża przygotowanego do budowy drogi. Są one niezbędne na praktycznie każdym placu budowy dróg, parkingów, pasów startych i innych dużych nawierzchni wykonywanych z mas bitumicznych. Szeroki ich wybór znajdziemy w ofercie firmy Bellator.

Zasada działania układarki jest bardzo prosta – na początku gorąca masa bitumiczna pobierana jest z kosza zsypowego przy pomocy podajników zgrzebłowych i przenoszona na tzw. stół roboczy. Tutaj jest ona równomiernie rozprowadzana i wylewana na wcześniej przygotowane podłoże drogi. Ułożony asfalt jest następnie wstępnie wyrównywany i zagęszczany.

Dlaczego układarka musi współpracować z podajnikiem lub ciężarówką?

O jakości nawierzchni asfaltu decyduje między innymi jej grubość – w miejscach, gdzie asfaltu jest mniej, gotowa droga jest bardziej podatna na uszkodzenia. Dlatego tak ważne jest, żeby układarka asfaltu dysponowała przez cały czas odpowiednim zapasem masy bitumicznej. Niestety, pojemność kosza zsypowego, czyli zbiornika na masę nie jest zbyt duża, dlatego musi on być bardzo często uzupełniany. Odbywa się to przy wykorzystaniu ciężarówek lub specjalnych, samobieżnych podajników masy bitumicznej.

W praktyce wygląda to tak, że układarka przemieszcza się powoli wzdłuż drogi, a przed nią jedzie pojazd z zapasem asfaltu, który jest stopniowo zrzucany do zbiornika. Jeśli zapas masy się skończy, następuje wymiana ciężarówek. Bardzo ważne jest bardzo dokładne zgranie wszystkich prac – w czasie, kiedy jedna ciężarówka zaopatruje układarkę, inne ruszają w drogę po nową partię materiału. Zastosowanie podajników jest w wielu sytuacjach dużym ułatwieniem, ponieważ są one w stanie przechowywać znaczne ilości masy i utrzymywać je w odpowiedniej temperaturze – jeśli zapas asfaltu w podajniku jest na wyczerpaniu, zostaje on uzupełniony przy pomocy ciężarówek.

Dodaj komentarz