cel kampanii

Ogrody społeczne powoli rozkwitają w miastach

Zieleń i kontakt z naturą pozytywnie wpływa na kondycję psychiczną oraz samopoczucie człowieka, a ciągła gonitwa i stres w pracy wyzwalają w nas chęć spędzania wolnego czasu na łonie przyrody. Według badań przeprowadzonych przez instytut badawczy SW Research na zlecenie FRoSTA, aż 81% mieszkańców miast czuje potrzebę bliskiego kontaktu z naturą i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Remedium na brak zieleni, mogą stać się ogrody miejskie, dlatego FRoSTA rozpoczęła nową kampanię #PowrotDoKorzeni, w ramach której we współpracy z Fundacją Łąka chce wspierać istniejące w całej Polsce ogrody społeczne.

Ogrody społeczne są przyjazną, dostępną dla wszystkich przestrzenią miejską, w której każdy ma możliwość obcowania z naturą. To miejsce, w którym można powrócić do korzeni i uświadomić sobie, że uprawa warzyw czy owoców to wymagające, ale też bardzo satysfakcjonujące zadanie. Umożliwiają nawiązywanie więzi społecznych i budowanie relacji w lokalnych społecznościach.

Świadomość Polek i Polaków nt. ogrodów społecznych jest wciąż niska – tylko 1/3 badanych deklaruje znajomość tego pojęcia, a zaledwie co piąta osoba wie, gdzie w jej okolicy występuje tego typu miejsce.

Celem kampanii #PowrotDoKorzeni jest nie tylko rewitalizacja i tworzenie ogrodów społecznych, ale także szerzenie wiedzy oraz inspirowanie do tworzenia własnych zielonych przestrzeni, służących najbliższemu otoczeniu. FRoSTA w ten sposób chce się podzielić dobrymi praktykami z zakresu zrównoważonego rozwoju, które stosuje w ramach swojej organizacji od lat.

Ogród społeczny – dlaczego warto?

Według przeprowadzonych badań trzy czwarte osób nieuprawiających warzyw lub ziół tłumaczą taki wybór najczęściej brakiem miejsca do takiej działalności. Ogrody społeczne mogą im w tym pomóc. Chętni mogą rozwijać tam swoją ogrodniczą pasję, a także zapewnić sobie niezbędny kontakt z naturą, do której tak bardzo wszyscy tęsknimy. Są także cennym miejscem do spędzania wolnego czasu, w którym możemy na chwilę się zatrzymać i odetchnąć od miejskiego zgiełku.

Zielone tereny sprzyjają także miastu. Są niezwykłą formą rewitalizacji otoczenia – służą środowisku, poprawiają jego funkcjonalność i zwiększają jego estetykę. Ponadto, są doskonałym miejscem integrowania i aktywizowania lokalnej społeczności, umożliwiają nawiązywanie nowych znajomości, a także dobrą przestrzenią do przeprowadzania lokalnych wydarzeń.

Pierwsze wydarzenie za nami

– Cieszymy się, że w ramach naszej akcji #PowrotDoKorzeni objęliśmy opieką pierwszy ogród społeczny. Działania rozpoczęliśmy od Bydgoszczy, miasta, w którym na co dzień żyjemy i pracujemy. Dziękujemy Dyrekcji oraz uczniom z IX Liceum Ogólnokształcącego im. T. Nowakowskiego w Bydgoszczy, którzy wsparli nasze działania i chętnie przyłączyli się do rozbudowania istniejącego na ich terenie ogrodu miejskiego – mówi Aleksandra Wysocka, Marketing Director Poland & CEE, FRoSTA.

Wspólnie z Fundacją Łąka zostały zbudowane nowe grządki, na których pracownicy FRoSTY oraz uczniowie liceum zasadzili wiele rodzajów ziół i warzyw. Ogród jest dostępny dla wszystkich, dlatego mieszkańcy mogą korzystać z zasadzonych tam dóbr oraz pomagać w jego utrzymaniu. Aby ułatwić im prace, zostały zakupione również niezbędne narzędzia ogrodnicze.

Warsztaty poprzedził krótki wykład poprowadzony przez Michała Augustyna, współtwórcę kultowych ogrodów społecznych „Motyka i Słońce”, mieszczących się na os. Jazdów w Warszawie. Uczestnicy mogli dowiedzieć się o idei i dobrych praktykach takiego miejsca.

Dodaj komentarz