wykop studni

Roboty ziemne wymagane przy wierceniu studni

Coraz więcej osób decyduje się na porzucenie życia w mieście na rzecz spokojnego życia na wsi. Co za tym idzie, konieczny jest zakup działki, a następnie budowa domu. Nie każda działka jednak ma dostęp do wody i należy go sobie zapewnić we własnym zakresie. Wystarczy wówczas wywiercenie studni, z której można czerpać wysokiej jakości wodę. Jakich prac ziemnych wymaga wiercenie studni? Sprawdzamy!

Rodzaje studni przydomowych i ich charakterystyka

W pierwszej kolejności należy zdecydować, jaki rodzaj studni znajdzie się na działce, ponieważ decyzja ta determinuje także zakres niezbędnych do przeprowadzenia robót ziemnych. Wyróżnia się studnię wierconą oraz kręgową. Studnia wiercona wykonywana jest najczęściej, zważywszy na późniejszą trwałość studni, dostęp do wody wysokiej jakości oraz możliwość jej poboru z różnych głębokości. Kopanie studni kręgowej spotykane jest już bardzo rzadko, ponieważ jest ona płytka i wymaga zastosowania dodatkowo pompy zanurzeniowej bądź ssącej.

Wykonanie studni wierconej, jak sama nazwa wskazuje, polega na wierceniu – ręcznym bądź mechanicznym. Wiercenie ręczne wykonuje się sporadycznie, gdy teren jest wyjątkowo łatwy do przekopania bądź niemożliwy jest dojazd masywnego sprzętu budowlanego. Mechaniczne wiercenie studni głębinowej wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu i może być przeprowadzone nawet w najtrudniejszym gruncie.

Jak przebiega wiercenie studni głębinowej?

W pierwszej kolejności należy określić średnie zapotrzebowanie na wodę, wybrać odpowiedni system, dokładnie zbadać teren i wybrać właściwe miejsce dla studni, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Zadanie to można powierzyć profesjonalnej firmie wiertniczej, takiej jak np. FHU Daniel, która wykonywaniem studni głębinowych zajmuje się kompleksowo. Następnie przystępuje się do prac ziemnych.

Wykonuje się odwiert studni, czyli otwór, do którego wprowadza się rury osłonowe i perforowane filtry studzienne. Odwiert sięga warstwy wodonośnej. Później wbudowuje się rury nadfiltrowe. Kolejnym etapem jest wypełnienie żwirem filtracyjnym przestrzeni między otworem a rurami studziennymi. Później wprowadza się do otworu pompę głębinową, która oczyszcza i doprowadza wodę do budynku. Na koniec wykonuje się betonową obudowę studni, aby uniknąć konieczności ponownego rozkopywania terenu w przyszłości oraz doprowadza rurę wodną do kotłowni, gdzie również montowany jest zbiornik przeponowy.

Dodaj komentarz