Art 178a kk- o czym mówi i jakie kary przewiduje?

Artykuł 178a kk mówi o przestępstwie jazdy po alkoholu „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do 2 lat”. Oprócz tego, sąd może także orzec inny środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat czy świadczenie pieniężne na rzecz Pomocy Postpenitencjarnej, czy Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym (minimum 5 tys. zł).

Stan nietrzeźwości a stan po użyciu alkoholu

Według aktualnych przepisów prawa, dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd wynosi 0,2 promila. Natomiast jeśli u kierowcy zostanie wykryte stężenie alkoholu we krwi na poziomie 0,2- 0,5 promila, wówczas jest to stan po użyciu alkoholu. W przypadku kiedy stężenie we krwi kierowcy przekroczy 0,5 promila we krwi, wtedy jest to tak zwany stan nietrzeźwości.

Gdzie może dojść do przestępstwa?

Bez znaczenia jest miejsca całego zdarzenia. Przestępstwo z art 178a § 1 kk (jazda po alkoholu) może być popełnione zarówno na drodze publicznej, jak i prywatnej. Ważne jest jednak to, aby w miejscu tym odbywał się ruch pojazdów.

Kiedy dochodzi do przestępstwa z art 178a kk ?

Przestępstwo to jest popełniane w chwili prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środka odurzającego. Nie ważne czy pojazd porusza się w sposób prawidłowy i bezpieczny po drodze. Znamiona przestępstwa są wypełnione zawsze, jeśli kierowca jest w stanie upojenia alkoholowego czy środka odurzającego. Samo prowadzenia pojazdu obejmuje tylko i wyłącznie pojazd znajdujący się w ruchu. Bez znaczenia jest długość pokonanej trasy, wystarczy, że taka osoba uruchomi pojazd i rozpocznie jazdę. W sytuacji, kiedy kierowca nie wyruszył w drogę, aczkolwiek zamierzał prowadzić pojazd, wówczas jest to uznawane za usiłowanie popełnienie przestępstwa. Co ważne, za to przestępstwo może odpowiadać nie jedynie kierowca, ale także pomocnik czy podżegacz.

Kto może popełnić to przestępstwo?

Osoba ta musi spełnić łącznie dwie przesłanki, a więc znaleźć się w stanie nietrzeźwości czy też pod wpływem środka odurzającego, a przy tym prowadzić pojazd mechaniczny. Osoba nie prowadząca pojazdu, nie jest w stanie popełnić tego przestępstwa, jednak przepisy nie wykluczają odpowiedzialnością innej osoby (pomocnik, podżegacz). Warto wiedzieć, że za osobę prowadzącą pojazd mechaniczny uznaje się również tę kierującą pojazdem holowanym. W tym wypadku jednak problematyczne okazuje się ustalenie, czy taka osoba prowadzi pojazd mechaniczny. Pojazd holowany wprowadza się ruch za pomocą silnika drugiego pojazdu, aczkolwiek jest on dalej pojazdem mechanicznym.

Jakie są kary za jazdę po alkoholu w 2021 roku?

Wiele zależy od wykrytego stężenia alkoholu we krwi kierowcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jazda w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem. Jednak jazda w stanie nietrzeźwości nosi miano przestępstwa wówczas sąd wymierza karę na podstawie kodeksu karnego.

Kierowcy w stanie po użyciu alkoholu czy środków odurzających grozi:

  • zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat;
  • grzywna od 50 zł do 5000 zł albo areszt do 30 dni;
  • 10 punktów karnych.

Kierowcy w stanie nietrzeźwości grozi:

  • grzywna, ograniczenie wolności albo  kara więzienia;
  • kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł
  • zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat;
  • 10 punktów karnych.

Jaka jest kara w przypadku recydywy?

W sytuacji, kiedy dana osoba była już karana za jazdę po alkoholu, przy czym znowu dokonała przestępstwa, prowadząc w stanie nietrzeźwości wówczas grozi jej kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Oprócz tego, taki kierowca jest zobowiązany do większego świadczenia pieniężnego (co najmniej 10 tys. złotych). Zwiększona zostaje również minimalna długość zakazu poruszania się do 3 lat. W przypadku 3 krotnej recydywy kierowca traci dożywotnio możliwość prowadzenia pojazdów.

Jazda po alkoholu – co mówi o niej artykuł 178a Kodeksu Karnego?

Co grozi za spowodowanie wypadku lub kolizji pod wpływem alkoholu?

 

Dodaj komentarz