podczerwien

Czy można zautomatyzować proces inspekcji w podczerwieni?

Żyjemy w czasach wszechobecnej automatyzacji procesów. Jest to idealna metoda, dzięki której można znacząco ograniczyć (a w niektórych przypadkach nawet całkowicie zastąpić) ludzką pracę fizyczną lub umysłową poprzez zaangażowanie w nią samoregulujących się maszyn. Są one odpowiedzialne za realizację konkretnych zadań bądź wykonywanie określonych czynności w sposób samoczynny. Jednymi z takich urządzeń są kamery termowizyjne smart przeznaczone do automatyzacji procesów inspekcji w podczerwieni.

Czym tak właściwie jest inspekcja w podczerwieni?

Inspekcja to, innymi słowy, nadzór, kontrolowanie czy sprawdzanie jakiejś działalności. Promieniowanie podczerwone emitowane przez wszystkie obiekty, których temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego, jest mierzone i obrazowane przez kamery termowizyjne. Umożliwiają one wykrywanie gorących i zimnych punktów już na wczesnym etapie produkcji, zanim staną się one poważnymi usterkami wymagającymi kosztownych napraw. Termografia jest stosowana zarówno do systemów elektrycznych, jak i mechanicznych. W obu przypadkach wykorzystywana jest do szybkiej identyfikacji profili termicznych różnych komponentów. Jest to możliwe, gdyż dzięki niej wykrywane są natychmiast wszystkie gorące lub zimne punkty. Takie miejsca mogą stać się źródłem potencjalnych problemów technicznych, doprowadzając do niesprawności komponentu albo całego systemu.

Kamery termowizyjne typu smart, które możesz nabyć m.in. w firmie EC Test Systems, są wykorzystywane w inspekcji w podczerwieni, czyli zautomatyzowanym procesie zapewniającym stałą kontrolę nad prowadzonymi projektami. Dzięki nim można wyeliminować wszelkie błędy koncepcyjne jeszcze w fazie produkcji, a także zagwarantować najwyższą jakość wytwarzanych przedmiotów. Zastosowanie tych specjalistycznych urządzeń znacznie skraca również czas wprowadzenia produktu na rynek.

Jakie procesy produkcyjne można nadzorować, wykorzystując kamery termowizyjne smart?

Podczas produkcji części i podzespołów mechanicznych oraz elektronicznych na skalę przemysłową może wystąpić wiele różnych problemów, które nie są widoczne gołym okiem. Często pierwszym symptomem zwiastującym problemy są anomalie temperaturowe. Stosując kamery termowizyjne smart, które wykrywają wszelkie niejednorodności temperatury, można kontrolować wiele procesów wytwórczych, m.in.:

  • części i podzespołów przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego,
  • elementów i podzespołów elektronicznych.

W pełni zautomatyzowany i bezkontaktowy pomiar temperatury to nieniszczący i niezawodny sposób na wykrywanie niepokojących anomalii temperaturowych na wczesnym etapie produkcji. W ten sposób szybko i bez udziału pracowników lokalizowane są wszystkie potencjalne punkty uszkodzeń. Kompaktowe kamery termowizyjne smart są przeznaczone dla stałych instalacji R&D. Można w nich ustawić alarm z powiadomieniem dostarczanym drogą mailową. Dzięki nim automatyzacja procesów inspekcji w podczerwieni stała się możliwa i jest obecnie coraz częściej stosowana.

Dodaj komentarz