odrzucenie spadku

Czy spadek można odrzucić?

Przyjęcie spadku nie zawsze wiąże się jedynie z korzyściami majątkowymi. Czasem może przysporzyć kłopotu, dlatego niektórzy decydują się na odrzucenie go. W jakich przypadkach się tak dzieje, jak przebiega cały proces i do kogo udać się po pomoc w tej sprawie? Przeczytaj tekst, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości odrzucenia spadku.

Kto może odrzucić spadek?

Spadkobiercy dzielą się na dwie grupy: na ustawowych oraz testamentowych. Okazuje się, że spadek może odrzucić każdy z nich, niezależne od sposobu, w jaki został uprawniony do przejęcia części majątku. Aby móc to zrobić, trzeba mieć pełną zdolność do czynności prawnych, co oznacza ukończenie 18 lat oraz brak ubezwłasnowolnienia. W przypadku osób, które nie spełniają tych wymagań, mogą być one reprezentowane przez odpowiednich przedstawicieli. Odrzucenie spadku jest możliwe w okresie do 6 miesięcy od momentu, w którym spadkobiercy dowiadują się o swoim prawie do majątku zmarłego. Jeden z częstych powodów, dla którego procedura ta jest przeprowadzana, to wysokie długi, jakie pozostawił po sobie zmarły. Innym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć regulowania kredytów na własny koszt jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas spadkobierca zajmuje się tylko tymi długami, które może pokryć, wykorzystując zapisany mu majątek.

Jak odrzucić spadek?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed sądem lub przed notariuszem. Druga opcja wiąże się z nieco większym kosztem, ale jest też łatwiejsza. W tym przypadku wystarczy dostarczyć wypis aktu zgonu spadkobiercy oraz okazać dowód osobisty. Warto podjąć współpracę z zaufaną kancelarią notarialną. Szczecin to jedno z miast, w których działają specjaliści w tej dziedzinie. Dodatkową zaletą skorzystania z usług notariusza jest możliwość uzyskania porady prawnej w razie wątpliwości. Po odrzuceniu spadku dziedziczenie przechodzi na zstępnych spadkobiercy, jednak oni również mogą się zrzec majątku. Są też sytuacje, w których z różnych przyczyn nie złoży się oświadczenia w wyznaczonym terminie. Wówczas konieczne jest wykazanie przed sądem, że opóźnienie jest uzasadnione. Kwestie prawne związane z odrzuceniem spadku mogą być skomplikowane, dlatego warto podjąć współpracę z notariuszem, który dopilnuje, żeby proces przebiegł poprawnie.

Dodaj komentarz