Facylitacja – czym jest i dlaczego warto z niej skorzystać?

Facylitacje można określić, jako zjawisko psychologiczne. Występuje ono w niektórych sytuacjach naturalnie. Może ono dotyczyć artystów występujących na scenie przed swoją publiką, czy sportowców dopingowanych przez kibiców. W tym kontekście obecność i reakcja innych ludzi może prowadzić do niezapomnianego występu i uzyskania znakomitych efektów lub wręcz przeciwnie przyczyniać się do wzrostu stresu i tremy. W kontekście pracy zespołowej poszczególni członkowie zespołu oddziałują na siebie nawzajem. W pozytywnym scenariuszu wzajemne stymulowanie się poszczególnych osób powinno pozwolić na wydobycie z nich prawdziwego potencjału, wspomagania ich rozwoju i wspólnego dojścia do zamierzonego wcześniej celu. Aby facylitacja mogła się odbyć konieczna będzie obecność facylitatora, czyli wspierającej osoby z zewnątrz, która dzięki swojej wiedzy wydobywa z każdego pracownika uczestniczącego w danym projekcie potencjał. Do zadań takiej neutralnej osoby, niebędącej stricte członkiem zespołu należy przede wszystkim podział zadań, czuwanie nad harmonogramami, a także pomoc w ustalaniu pomniejszych celów, które w efekcie pomogą dojść do tego większego. Taka osoba powinna wykazywać się dobrym zmysłem obserwacji i umiejętności słuchania, co pozwoli na podążanie za zespołem przy jednoczesnym jego prowadzeniu.

Jakie istnieją techniki facylitacyjne?

Istnieje kilka podstawowych technik facylitacyjnych, które są wykorzystywane przez facylitatora. Wśród nich można wymienić przede wszystkim:

Parafrazę – podczas, której facylitator powtarza własnymi słowami, to co zostało wcześniej powiedziane. W ten sposób może się on upewnić, czy dobrze zrozumiał wszystkie poruszone przez członków zespołu kwestie i przypomnieć im o tym, co dotychczas ustalili. Parafraza powinna być jak najbardziej obiektywna i nieoceniająca ani opiniująca.

Pytania – mają one na celu przede wszystkim zachęcenie wszystkich członków zespołu do podzielenia się swoją opinią i udzielenia obszernej informacji, dlatego też powinny mieć one przede wszystkim formę otwartą, czyli taką, która stwarza przestrzeń do tworzenia dłuższych wypowiedzi. Może to być znakomity sposób na zachęcenie danej osoby do obrania bardziej konkretnego stanowiska lub też stymulowanie zespołu do burzy mózgów.

Równoważenie – zachęcanie do włączenia się w dyskusje osób, które dotychczas z różnych przyczyn nie brały w niej czynnego udziału.

– Systematyzowanie dyskusji – ważnym zadaniem facylitatora jest utrzymanie w zespole określonego porządku. Może on to robić poprzez redukcje chaosu za pomocą m.in. ustalenia określonej kolejności wypowiedzi poprzez udzielanie głosu kolejnym osobom.

Podsumowanie – to przypomnienie dotychczas poczynionych ustaleń. Pozwoli zweryfikować, czy w grupie panuje zgoda odnośnie wszystkich kwestii.

Zalety wykorzystania zjawiska facylitacji w biznesie

Wśród licznych korzyści z zastosowania tego rozwiązania można wymienić m.in.

  • Zwiększenie efektywności i wydajności pracy poprzez wprowadzenie uporządkowania w chaotycznych momentach.
  • Umożliwienia odczucia satysfakcji każdego członka zespołu.
  • Wzrost motywacji pracowników poprzez zmianę ich nastawienia.
  • Większa tendencja zespołu do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.
  • Uzyskanie lepszej atmosfery do harmonijnej pracy w grupie.
  • Możliwość przełamania dotychczasowego zastoju w dążeniu zespołu do upragnionego celu.
  • Zdolność do skutecznego opracowania rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanego problemu.

 

Dodaj komentarz