Wybor betonu

Jak dobrać klasę betonu do zastosowania?

Na rynku istnieje wiele rodzajów betonu. Poszczególne typy różnią się od siebie składnikami użytymi do przygotowania mieszanki oraz ich proporcjami. Poszczególne części składowe mają wpływ na właściwości powstałej masy. Jedną z nich jest wytrzymałość na ściskanie. Decyduje ona o klasie betonu. W dzisiejszym artykule podpowiemy, jak dobrać klasę do konkretnego zastosowania tego materiału. Zapraszamy do lektury dalszej części wpisu.

Ciężar objętościowy betonu, czyli wartość określająca rodzaj mieszanki

Beton to materiał kompozytowy powstały w wyniku zmieszania ze sobą spoiwa oraz wody. Spoiwem najczęściej jest cement z dodatkiem kruszywa organicznego lub mineralnego. Mieszanka zwykle uzupełniana jest syntetycznymi dodatkami, których celem jest uzyskanie konkretnych właściwości. Wymieszane ze sobą składniki (bez ostatecznego zagęszczenia) nazywane są mieszanką betonową. Po stwardnieniu i osiągnięciu pożądanego poziomu wytrzymałości na ściskanie mieszanka staje się betonem stwardniałym.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, doradca klienta w firmie ImmerBau z Poznania, zajmującej się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej: Beton klasyfikowany jest zgodnie z różnymi kryteriami. Jednym z nich jest ciężar objętościowy. Zgodnie z nim wyróżniamy beton lekki, zwykły i ciężki. Ciężar objętościowy pierwszego z nich mieści się w przedziale od 800 do 2000 kg/m³. Do jego produkcji wykorzystuje się beton komórkowy oraz kruszywa o niewielkiej masie. Przy wytwarzaniu betonu zwykłego (o ciężarze objętościowym od 2000 do 2200 kg/m³ oraz od 2200 do 2600 kg/m³) stosowany jest cement oraz kruszywa naturalne, łamane lub porowate. Beton ciężki (o ciężarze objętościowym powyżej 2600 kg/m³) produkowany jest z użyciem specjalnych kruszyw (barytowych, stalowych, manganowych) o dużej masie.

Klasa betonu a jego zastosowanie – co należy wiedzieć?

Z uwagi na dużą popularność betonu wiele osób uważa, że wybór tego materiału jest jednym z najprostszych zadań inwestora realizującego konkretny projekt budowlany. Nic bardziej mylnego. Trzeba bowiem wiedzieć, że do każdego rodzaju betonu przypisana jest konkretna klasa. Klasy betonu są zgodne z ogólnoeuropejską normą PN-EN 206-1. Wytrzymałość na ściskanie betonów zwykłych i ciężkich określana jest literą C, natomiast lekkich LC. Beton ciężki i zwykły o minimalnej wytrzymałości oznaczany jest klasą C8/10, natomiast ten najbardziej wytrzymały klasą C100/115. W przypadku betonu lekkiego mówimy o klasach od LC 8/9 do LC 80/88.

W budownictwie mieszkaniowym i kubaturowym najczęściej korzysta się z betonu zwykłego i ciężkiego o klasie C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 i C25/30. Materiały te stosowane są w czasie wykonywania elementów konstrukcyjnych budynków – fundamentów, ścian nośnych, słupów czy stropów. Z powodzeniem można korzystać z nich również przy budowie elementów o podwyższonej izolacyjności cieplnej. Mowa tu o ścianach osłonowych, a także pustakach ściennych i stropowych.

W trakcie naprawy elementów betonowych i żelbetowych metodą tradycyjną doskonale sprawdza się beton klasy C35/45. To wodoodporny materiał o plastycznej konsystencji, który jest niewrażliwy na niską temperaturę. Ponadto charakteryzuje go duża wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na karbonatyzację. Betony o wyższych klasach, cechujące się składnikami o specjalnie dobranych właściwościach, stosowane są w nietypowych konstrukcjach, np. przy budowie elektrowni jądrowych czy schronów przeciwatomowych.

Dodaj komentarz