butla gazowa

Jakie normy muszą spełniać butle na gaz?

Butle gazowe to pojemniki z umieszczonymi wewnątrz gazami pod dużym ciśnieniem. Ze względu na zawartość, która w niesprzyjających warunkach może grozić wybuchem i pożarem, użytkowanie butli podlega ścisłym regulacjom prawnym. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie normy muszą spełniać butle na gaz.

Legalizacja butli gazowych

Pierwszą kwestią pozwalającą na użytkowanie butli gazowych w zgodzie z przepisami prawa jest ich legalizacja. Obowiązujące przepisy wymagają poddawania butli do przechowywania gazów regularnym badaniom technicznym. Obowiązkowa legalizacja butli CO2 polega na sprawdzeniu stanu technicznego butli, zakończona jest natomiast wydaniem protokołu oraz wskazaniem terminu kolejnego badania. Nie istnieje jeden odgórny okres ważności legalizacji, ponieważ każda usługa zależna jest od rodzaju zbiornika oraz przeznaczenia butli. Zazwyczaj wykonywana jest ona co dziesięć lat, jednak wyznaczenie terminu eksploatacji zależy od decyzji fachowców i stopnia zużycia butli. Najistotniejsze jest jednak to, że korzystanie z butli gazowej bez ważnego badania technicznego jest prawnie zabronione.

Znakowanie butli gazowych

Butle znakuje się nalepkami ostrzegawczymi oraz odpowiednią barwą, co potwierdza producent gazów technicznych z firmy Kamino. I choć zapewne większości z nas butla kojarzy się z kolorem czerwonym, przepisy zabraniają malowania jej w ten sposób. Wynika to z faktu, ze czerwień jest zarezerwowana dla urządzeń przeciwpożarowych

Zgodnie z Polskimi Normami, każda butla musi być także cechowana oznaczeniami naniesionymi na nią w sposób trwały. Najważniejsze informacje, jakie one przekazują to: znak wytwórcy, numer fabryczny butli, pojemność zbiornika w dm3,  nadciśnienie próbne w MPa, pełna nazwa gazu lub mieszaniny gazowej i wzór chemiczny, znak kontroli technicznej wytwórcy, data przeprowadzonego i wyznaczonego następnego badania zbiornika oraz znak rzeczoznawcy dozoru technicznego, tara w kg (masa próżnego zbiornika bez zaworu i kołpaka), masa brutto zbiornika (masa zbiornika z najwyższą dopuszczalną masą płynu – bez kołpaka), masa netto ładunku zbiornika (najwyższa dopuszczalna masa zawartego w zbiorniku płynu równa iloczynowi pojemności zbiornika w dm3 przez dopuszczalne napełnianie właściwe).

Użytkowanie butli gazowych jest w pełni bezpieczne, trzeba jednak używać jej w zgodzie z przepisami prawa.

Dodaj komentarz