urzad gimny jakie wnioski mozna skladac

Jakie wnioski można składać do urzędu gminy? 

Urząd Gminy to jednostka organizacyjna gminy, która świadczy pomoc na wielu płaszczyznach. Aby uzyskać wszelkiego rodzaju zaświadczenia, pozwolenia, czy uzyskać pomoc w sprawach z zakresu urzędu stanu cywilnego musimy złożyć odpowiedni wniosek we wskazanej placówce. Istnieje szereg wniosków, które możemy złożyć i za ich pomocą uzyskać potrzebne dla nas dokumenty. Jakie wnioski można składać do Urzędu Gminy? 

Lista wniosków, które można złożyć w urzędzie gminy

W urzędzie gminy możemy złożyć szereg wniosków dotyczących wielu spraw. Zazwyczaj wzory konkretnych wniosków możemy znaleźć na stronie internetowej lub bezpośrednio w placówce danego Urzędu Gminy. Wśród wniosków, które możemy złożyć, znajdziemy między innymi:

 

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 
 • wniosek o dopisanie do spisu wyborców 
 • wniosek o odpis z aktów stanu cywilnego 
 • wniosek o nadanie numeru PESEL 
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego 
 • wniosek o zmianę imienia lub nazwiska 
 • wniosek o wydanie zezwolenia na ustawienie reklamy 
 • wniosek o nadanie porządkowego nieruchomości 
 • wniosek o nadanie nazwy ulicy dla drogi prywatnej 
 • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 
 • wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka z niepełnosprawnością przez rodzica do szkoły 
 • wniosek o zmianę adresu 
 • wniosek o niezaleganiu w płatności podatku 
 • wniosek o zwrot nadpłaty 
 • wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 
 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
 • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej 
 • wniosek o uzgodnienie i ustalenie warunków technicznych na lokalizację zjazdu z drogi gminnej 
 • wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości 
 • wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości 
 • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
 • wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu objętego najmem socjalnym 

Wszystkie powyższe wnioski możemy złożyć, chociażby w Urzędzie Gminy Czernica. Warto pamiętać, że każda gmina może wymagać innych druków i dodatkowych dokumentów, dlatego przed złożeniem wniosku warto zaznajomić się ze szczegółowymi wytycznymi każdego urzędu gminy. 

Ilość wniosków, które możemy złożyć w Urzędzie Gminy, jest bardzo duża. Dotyczą one spraw na płaszczyznach takich jak ewidencja ludności, drogi, geodezja, oświata, czy chociażby planowanie przestrzenne. Wnioski można składać bezpośrednio w placówce Urzędu Gminy oraz za pomocą korespondencji pocztowej. 

Dodaj komentarz