pracownik ochrony

Kodeks etyczny w zawodzie pracownika ochrony

Etyka to inaczej przestrzeganie przyjętych zasad moralnych. Oba słowa mają bowiem bardzo podobną etymologię i wskazują na obyczajową i zwyczajową postawę. Kodeks etyczny ma ogromne znaczenie w pracy pracownika ochrony. Taka osoba musi przestrzegać go w codziennych czynnościach zawodowych. Sytuacje, z którymi się spotyka, są bardzo różne, dlatego znajomość kodeksu etycznego i przestrzeganie go może przybierać różne formy.

Zasady kodeksu etycznego w pracy ochroniarza

Działania etyczne i oparte na ogólnie pojętej moralności są trudne do zmierzenia. Dlaczego? Ponieważ bazują na zasadach sumienia każdego człowieka i mają związek z przyjętymi w społeczeństwie zwyczajami. Jak informuje Biuro Ochrony Gabor z Gdańska, kwalifikacje zawodowe są równie ważne, co umiejętność podjęcia działań na podstawie kodeksu etycznego. Kluczowe znaczenie w interwencji lub jej zaniechaniu ma wewnętrzne odczucie dobra i zła, które są indywidualne i kształtowane przez wzorce oraz normy społeczne. Każdy pracownik ochrony musi w krótkim czasie podjąć decyzję o wykazaniu inicjatywy i trosce o dobro osobiste lub mienie klienta. Uwzględnia również dobrostan pracodawcy oraz współpracowników. Na jego działania ma spory wpływ również indywidualna ocena sytuacji, w której jedna osoba podejmuje się silnej reakcji, a druga oczekuje na dalszy rozwój wydarzeń.

Jakie zasady musi uwzględniać dobry ochroniarz?

Pracownicy ochrony są zobowiązani do zachowania balansu między zadaniowym wywiązywaniem się z obowiązków, umiejętnym wykorzystaniem kwalifikacji zawodowych i opieraniu się na moralności oraz kodeksie etycznym. Ochrona mienia wymaga zachowania najwyższego poczucia godności człowieka, odpowiedzialności za swoje czyny, uczciwości, lojalności oraz rzetelnego wykonywania obowiązków.

Z jednej strony są one bardzo jasne i wiele osób nie miałoby problemu z ich zdefiniowaniem lub wskazaniem korzyści z ich zastosowania. Z drugiej natomiast o wiele trudniej jest kierować się nimi w konkretnych przypadkach. Dlatego osoby zajmujące się zawodowo ochroną mienia lub osób powinny mieć wysoki poziom samooceny i pewności swoich kompetencji. Tylko dzięki temu umiejętnie zastosują również kodeks etyczny podczas najtrudniejszych interwencji.

Dodaj komentarz