przydomowa oczyszczalnia

Przeniesienie przydomowej oczyszczalni z miejsca na miejsce – czy to możliwe?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków rozwiązuje problem gromadzenia nieczystości produkowanych w gospodarstwach domowych. To ciekawa alternatywa dla tradycyjnego szamba oraz sposób na ekologiczne odprowadzanie ścieków do gruntu. Czy w przypadku zmiany organizacji przestrzeni na działce przeniesienie przydomowej oczyszczalni w inne miejsce jest możliwe? Dowiesz się tego z dalszej części naszego artykułu. Zachęcamy do lektury.

W jakich sytuacjach przeniesienie przydomowej oczyszczalni jest możliwe?

Decyzja o zmianie lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków zazwyczaj podyktowana jest potrzebą modyfikacji ustalonego wcześniej planu zagospodarowania terenu wokół domu. Właściciel działki może chcieć stworzyć nowy ciąg komunikacyjny, wybudować podjazd, postawić altanę, założyć/rozbudować istniejący ogród lub rozszerzyć część wypoczynkową w okolicy wyjścia na taras. Często związane jest to również z koniecznością przebudowy samego budynku mieszkalnego. W większości z tych przypadków rozległa konstrukcja przydomowej oczyszczalni może skutecznie uniemożliwiać wykonanie prac.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, pracownik firmy EKO-BIO z Łodzi, zajmującej się sprzedażą bio oczyszczalni: Przeniesienie przydomowej oczyszczalni możliwe jest w każdej sytuacji. Należy jednak wiedzieć, że nie zawsze jest to konieczne. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto skontaktować się z firmą odpowiedzialną za instalację konkretnego systemu. Może się bowiem okazać, że budowa kolejnego ciągu komunikacyjnego na działce nie wymaga zmiany lokalizacji oczyszczalni. Pod uwagę trzeba wziąć wiele indywidualnych czynników, dlatego konsultacja ze specjalistą jest jak najbardziej zalecana.

Gdzie można przenieść przydomową oczyszczalnię, czyli obowiązujące przepisy prawne

Jeżeli pomimo szczerych chęci uniknięcie przeniesienia wybudowanej w przeszłości oczyszczalnie nie jest możliwe, trzeba ustalić nowe miejsce montażu całego systemu. Nie może być ono dowolnie wybrane. Spełnione muszą być określone prawnie przepisy. Dotyczą one przede wszystkim odległości od poziomu wód gruntowych oraz znajdujących się na działce elementów infrastruktury. Oczyszczalnia musi znajdować się:

  • 1,5 m nad poziomem wód gruntowych,
  • 15 m od najbliższej studni (30 m w przypadku oczyszczalni z osadnikiem gnilnym),
  • 2 m od granicy działki i drogi publicznej,
  • 5 m od okien i drzwi zewnętrznych budynków na działce,
  • 3 m od drzew.

Jak przenieść przydomową oczyszczalnię ścieków?

Podobnie jak w przypadku montażu, przenoszeniem przydomowych oczyszczalni ścieków powinni zajmować się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy firmy oferującej sprzedaż kompletnych systemów tego typu. Jest to niezwykle istotne zarówno w kontekście bezpieczeństwa, jak i późniejszej eksploatacji urządzenia. Samodzielna próba przeniesienia oczyszczalni może doprowadzić do awarii instalacji i problemów z jej prawidłowym działaniem. Co bardzo ważne dla właściciela działki, zmiana lokalizacji oczyszczalni nie wymaga uzyskania pozwolenia od starosty. Fakt ten należy jedynie zgłosić do właściwego organu administracji publicznej.

Dodaj komentarz